Правила прийому до закладу

ПРАВИЛА

прийому учнів до Комунального позашкільного навчального закладу «Ковельський Палац учнівської молоді ім. Івана Франка»

І. Загальні положення

1.1.Дані Правила регламентують прийом дітей до Комунального позашкільного навчального закладу «Ковельський Палац учнівської молоді ім. Івана Франка».

1.2.Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001р.  № 433, Статуту ПУМу (рішення Ковельської міської ради від 28.01.2016 р. №4/39), Правилами внутрішнього розпорядку Палацу учнівської молоді (затверджені загальними зборами трудового колективу від 30.08.2017 р.)  з метою дотримання прав  дітей на отримання позашкільної освіти.

1.3. Палац учнівської молоді організовує  навчання дітей віком від 5 до 20 років. Кожен вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.

1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та директора закладу.

1.5. Спірні питання, що виникають під час прийому вихованців вирішує директор відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.

 

ІІ. Порядок прийому учнів

 

2.1. Організацію прийому дітей до Комунального позашкільного навчального закладу «Ковельський Палац учнівської молоді ім. Івана Франка» здійснює директор, керівники гуртків, студій та творчих об’єднань.

2.2.Директор Палацу учнівської молоді забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості прийому вихованців на навчання.

2.3.При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану.

2.4. Прийом дітей у всі гуртки, за винятком хореографічних та вокальних, здійснюється на безконкурсній основі. У гуртках хореографічного та вокального профілю проводяться відбіркові заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей.

2.5.До  навчання у Палаці можуть прийматися діти з особливими потребами  у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.

2.6. Керівники гуртків, студій та творчих об’єднань відповідають за формування контингенту, прийом заяв та розподіляють учнів по групах відповідно до напряму підготовки, рівню та року навчання.

 

Прийом документів проводиться відповідно графіку роботи керівників гуртків, який вивішується  на інформаційному стенді на видному місці.

 

2.7. Строки прийому заяв  для зарахування дітей з 01 вересня до 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого року навчання.

2.8. Прийом учнів для одержання позашкільної освіти  здійснюється за бажанням дітей та на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.9. Для зарахування до навчання батьки або особи, які їх замінюють подають керівнику гуртка такі документи:

  •  заяву  встановленого зразку на ім’я директора;
  •  медичну довідку (для занять у  хореографічних гуртках);
  • документи, які підтверджують соціальний статус дитини або батьків.

2.10.У заяві надається інформація про особисті дані дитини, місце її проживання, навчання, вказується інформація про батьків (прізвище, ім’я, по батькові), телефон батьків (осіб, які їх замінюють) для зв’язку, соціальний статус дитини або батьків (осіб, які їх замінюють) та надається їх згода на обробку персональних даних дитини у порядку, встановленому законодавством України.

Заява завіряється особистим підписом батьків або особою, яка їх замінює.

 

ІІІ. Формування груп

 

3.1. Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.

3.2.  Групи першого року навчання відповідного рівня формуються з нових вихованців, а також з вихованців, які раніше навчалися в Палаці учнівської молоді та які за певних обставин не мають можливості займатися у групах другого та наступних років навчання.

3.3. Вихованці другого та наступних років навчання повинні до 30 серпня повідомити керівника гуртка, у якого займаються, про бажання продовжити навчатися та приступити до занять 01 вересня.

3.4. При наявності вільних місць у групах другого та наступного року навчання, керівник гуртка має право до 15 вересня провести добір вихованців у відповідну групу.

3.5. Керівники гуртків мають право протягом навчального року приймати дітей у гуртки за наявності вільних місць.

© ЗПО "Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка"