Нормативно-правові документи

Закони України

  1. Закон про освіту
  2. Закон про позашкільну освіту

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст.393)

{Додатково див. Закон
№ 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 860-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 2626-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 28, ст.372
№ 876-V від 05.04.2007, ВВР, 2007, № 27, ст.363
№ 2555-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.41
Кодексом
№ 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
Законами
№ 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 453-VIII від 19.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.277
№ 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, ст.294
№ 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380

© ЗПО "Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка"